MENY

Hva gjør vi nå?

Masterprosjekt: Målet i Kristin Sundes prosjekt er å undersøke hvordan lærere opplever å få identifisert elever som står i fare for å utvikle lese- og skrivevansker tidlig på 1. trinn, og hva lærerne vektlegger i undervisningen av disse elevene. Fokusgruppeintervju skal brukes som metode.