MENY

Hvorfor er jenter vinnere i dagens skole?

Masterprosjekt: Jenter gjør det bedre enn gutter når det gjelder leseferdigheter, både i PIRLS og PISA, og vokabular er den viktigste enkeltfaktoren som predikerer senere leseferdigheter. Hvor tidlig starter jentenes forsprang? I sitt masterarbeid ser Elin Dahl nærmere på om det finnes kjønnsforskjeller i vokabular ved skolestart. Hun ser også nærmere på om gutter og jenter har lik tilgang til og viser like mye initiativ til å ta del i literacy-erfaringer hjemme ved skolestart.