MENY

Contextual aspects of text organization (CATO)

Forskerne i Contextual aspects of text undersøker blant annet hvordan og i hvilken grad kunnskap om skriveratferd kan gjøre stavekontroll/teknologisk skrivehjelp mer funksjonell.

Sentrale spørsmål er: Når er skrivere mest mottakelige for tilbakemelding fra en stavekontroll? Hvor mye tilbakemelding kan skrivere med ulike forutsetninger gjøre seg nytte av? Skrivestøtte har særlig fokusert på automatisk korreksjon av skrivefeil, men lite på flyt i skriveprosessen.

Forskergruppen søker også å utvikle en kontekstsensitiv skrivestøtte gjennom å finne og bruke relevante lingvistiske mønstre og utforske noen faktorer for forbedring av brukervennlighet i kontekstsensitive systemer for tekstproduksjon.

Forskergruppen har som mål å støtte og stimulere tekstproduksjon for grupper av skrivere som strever med mestring av skrift. I dette arbeidet utnytter forskergruppen norske tekstressurser som AVIS-korpuset (et stort korpus av samtidige avistekster på norsk) og ASK- og ASKELADDEN-korpuset (andrespråkskorpus på norsk). Evaluering av resultatene vil foregå med brukerrapporterting så vel som med eye-tracking og key-logging.

Prosjektleder: Christer Johansson, Universitetet i Bergen