MENY

CORE – Centre for Organelle Research

Målet med CORE er å øke forståelsen for organellenes funksjon i celler.

Mikroskopbilde av cellekolonier i alger

Forskningsaktiviteten ved CORE dekker et bredt spekter av emner. Hovedfokuset er likevel på organeller i eukariotiske celler. Organeller er små enkeltenheter i alle celler.

CORE samarbeider med andre forskningsmiljøer som jobber med organelleforskning i inn- og utland.

Besøk CORE sin engelske hjemmeside