MENY

Vi forsker på biomedisinsk dataanalyse

Her er forskergruppen innenfor biomedisinsk dataanalyse ved UiS. Gruppen inneholder i tillegg fem phd-studenter.

 • Trygve Eftestøl

  Trygve Eftestøl (leder)

  Trygve Eftestøl er professor ved Institutt for data- og elektroteknologi. Han er leder for faggruppen Biomedical Data Analysis Lab. 

 • Kjersti Engan

  Kjersti Engan (leder)

  Kjersti Engan er professor ved Institutt for data- og elektroteknologi.

 • Karl Skretting

  Karl Skretting

  Karl Skretting er førsteamanuensis ved Institutt for data- og elektroteknologi. 

 • Jan Terje Kvaløy

  Jan Terje Kvaløy

  Jan Terje Kvaløy er professor ved Institutt for matematikk og fysikk.

 • Stein Ørn

  Stein Ørn

  Professor II Stein Ørn er lege ved kardiologisk avdeling på Stavanger universitetssjukehus (SUS) og professor II ved UiS. 

 • Stein Ørn

  Kathinka Kurz

  Kathinka Kurz er lege ved Radiologisk avdeling på Stavanger universitetssjukehus (SUS), og professor II ved UiS.

 • Mahdieh Khanmohammadi

  Mahdieh Khanmohammadi

  Mahdieh Khanmohammadi er førsteamanuensis ved Institutt for data- og elektroteknologi.

 • Jörn Schulz

  Jörn Schulz

  Jörn Schulz er postdoktor ved Institutt for data- og elektroteknikk.

 • Jarle Urdal

  Jarle Urdal (stipendiat)

  Jarle Urdal er stipendiat i Safer Births-prosjektet. Han forsker på signalanalyse fra hjerteslagene til nyfødte barn og data fra gjenopplivingsforsøk på spedbarn. Veiledere: Kjersti Engan, Trygve Eftestøl, Hege Ersdal (SUS/UiS).

 • Øyvind Meinich-Bache

  Øyvind Meinich-Bache (stipendiat)

  Video-analyse og bruk av smarttelefon i forbindelse med gjenopplivingsforsøk i Safer Births-prosjektet. Veiledere: Kjersti Engan, Trygve Eftestøl, Ivar Austvoll. 

 • Kjell Le

  Kjell Le (stipendiat)

  Analyse av CGE-signaler fra Needed-prosjektet. Veiledere: Trygve Eftestøl, Kjersti Engan, Stein Ørn (SUS/UiS og Chunming Rong.

 • Rune Wetteland

  Rune Wetteland (stipendiat)

  Histologisk bildeprosessering. Veiledere: Kjersti Engan, Trygve Eftestøl, Emiel Janssen (SUS/UiS) og Krisztian Balog

 • Luca Tomasett

  Luca Tomasetti (stipendiat)

  Bildeanalyse og kunstig intelligens i forbindelse med akutt hjerneslag. Deltar i prosjektet Analysis of perfusion CT for acute stroke patients. Veiledere: Mahdieh Khanmohammadi, Kjersti Engan og Kathinka Kurz.

 • Liv Jorunn Høllesli

  Liv Jorunn Høllesli (stipendiat)

  Deltar i den medisinske delen av prosjektet  Analysis of perfusion CT for acute stroke patients. Veiledere: Kathinka Kurz, Kjersti Engan.

 • Álvaro Fernández Quílez (stipendiat)

  Data-assistert oppdagelse og gradering av prostatakreft basert på maskinlæringsteknikker og multiparametrisk MR. Veiledere: Ketil Oppedal, Trygve Eftestøl, Thor Ole Gulsrud og Svein Reidar Kjosavik (SUS) 

 • Solveig K. Hammonds

  Solveig K. Hammonds (stipendiat)

  Bruk av dyplæringsteknologi og multi-biomarkører til å forutse alvorlighetsgraden av demens i individuelle pasienter. Veiledere: Ketil Oppedal, Kathinka Kurz (SUS/UiS), Trygve Eftestøl.