MENY

Den musikalske tankes liv og død

Improvisasjon som utøvende musikalsk praksis er fokus for dette prosjektet. Målet er å avmystifisere utøvende improvisasjon gjennom en detaljert eksponering av den utøvende praksisen.

 Den musikalske tanke innen utøverens bevisste- og ubevisste sinn går igjen som et underliggende fokus.

Gjennom å se på en variasjon av arkitektoniske konsept og strukturelle former i oppbygningen av det kreative improvisasjonsrommet, kan vi lage modeller for improvisasjon som musikalsk teknikk.

Nøkkelen til et mer utstrakt bilde av musikalsk improvisasjon ligger i forståelsen av hvordan musikere tenker når de improviserer.

En grundig studie av improvisasjon krever et sammensatt og helhetlig perspektiv for å kunne forstå utøverkunnskapens umiddelbarhet og situasjonskontekst.

En enkel improvisert frase fra en saksofon kommer fra en helt spesifikk måte å tenke musikk. Så langt har disse prosessene unngått en grundig beskrivende analyse.

Prosjektet skal munne ut i et bokprosjekt, "Improvisational Architecture". Boken blir et tverrfaglig bidrag til improvisasjonsdiskursen, og føyer seg inn under en form for utøverkunnskap hvor improvisasjon sees som en spesifikk og særegen utøverteknikk innenfor både tradisjon og nyskaping.

 

Den musikalske tankes liv og død