MENY

Notelesing i musikkutøvelse

Forskningsprosjektet belyser hvordan notelesing som en lesebasert ferdighet best kan forstås som et perspektiv for utøveren til å dekke alle de handlingskombinasjoner som forståelsen av notematerialet genererer.

Prinsippene for notasjon av komponert musikk har vært stabile i flere hundre år, men fremføringspraksisen har endret seg hele tiden.

De strukturerende elementer som kjennetegner en musikalsk fremføring er knyttet til utøverens kjennskap til interpretasjons-tradisjoner innen ulike stilepoker og musikksjangere. Evnen til å identifisere og forstå notebildet i en slik kontekst kan betraktes som en lesebasert ferdighet.

Musikeren har tilegnet seg denne ferdigheten både som språklige og musikalske referanser og som kombinasjoner av ulike typer kunnskap. I prosjektet "Tolkning og utøvelse av musikk" benyttes øyebevegelsesregistrering i notelesings-situasjoner med og uten instrument. Det gir en unik mulighet til å  studere notelesing både som lesing og i utøversituasjonen.

Notematerialet omfatter både forenklet notasjon og notasjon med ekspressive foredragstegn.

I prosjektet vil man kunne vise hvordan notelesing som lesebasert ferdighet påvirker øyebevegelsesmønstrene både ved lesing og ved fremføring av musikk. Prosjektet vil fremme innovative perspektiver og ny kunnskap om hvordan musikere omsetter noter til klingende musikk.

Notelesing i musikkutøvelse