MENY

En million sommerfugler

Utøverkunnskap i samtidsdansen med fokus på utøverens rolle i sceniske produksjoner.

En million sommerfugler

Hva kreves for å bli den perfekte Nelius i «En million sommerfugler»? Hva skal til for å gestalte elefantjenta som i siste scene trollbinder Nelius og som i beste fall skal få all sympati og kjærlighet fra publikum? Hvilken kunnskap skal utøverne ha for å kunne være medskapende fra idé til forestilling, sammen med koreograf, komponist, scenograf?

Gjennom prosessen med «En million sommerfugler»  fokuseres disse problemstillingene og belyser den komplekse sammensetningen av kvaliteter som kreves av en utøvende danser innenfor samtidsdansfeltet i dag.

Det kunstneriske arbeidet er kjernen i prosjektet og den kritiske refleksjonen er iboende i kunstprosessen. Utøverne i prosjektet vil bli stilt ovenfor mange problemstillinger knyttet til arbeidet. Det som skal synliggjøres er de valg som gjøres på veien fra idé til forestilling,

«En million sommerfugler» føyer seg inn i en tradisjon hvor utøveren er medskapende, og produksjonen er et godt eksempel på hvilken hverdag studentene møter om de får oppfylt sin drøm om å bli dansere innenfor det frie sceniske feltet.

Hver koreograf har sitt særpreg, sine ønsker og danseren sin utøverkunnskap skal romme både kunnskap, men også mange personlige egenskaper. Den enkeltes identitet og bakgrunn er også avgjørende for å bli den utvalgte og for å beherske det yrkeslivet en har utdannet seg til.

Det er svært mange innfallsvinkler til problemstillingen omkring utøverkunnskap i dagens samtidsdans og problemstillingen kan belyses på mange måter. I dette prosjektet synliggjøres refleksjonen i prosessen fra idé til forestilling og ny kunnskap omkring utøveren i dagens samtidsdans oppstår i et nært møte med utøvere i prosess.

Prosjektet føyer seg inn i den pågående utviklingen innenfor artistic research hvor selve kunstverket danner grunnlaget for undring og refleksjon og hvor kunstneren selv artikulerer sin erfaring.