MENY

Offshoreteknologi

Offshoreteknologi omfatter forskning på teknologiske systemer og utstyr, spesielt rettet mot offshore-installasjoner.

Offshoreteknologi

Forskningen omfatter prinsipper, teorier og metoder for planlegging, utvikling, drift og nedbygging av slike installasjoner. Fagområdet er inndelt i spesialiseringsområdene offshore-konstruksjoner, materialteknologi, maskinteknikk, sikkerhet og teknisk miljøvern.

Konstruksjonsteknikk

Innenfor offshore konstruksjonsteknikk drives det forskning omkring konstruksjoner både på land og offshore.

Forskningen omfatter analyse av utmatting og brudd av stålkonstruksjoner, spesielt rørledninger offshore, analyse av vindinduserte svingninger av slanke konstruksjoner, analyse av dynamisk respons av offshore plattformer og annet.

Maskinteknikk

Maskinteknikk, med fagområdene maskinkonstruksjon, marin teknologi og undervannsteknikk og energi, integrerer forskningsvirksomheten med fagområdet offshore konstruksjonsteknikk.

Aktiviteten er i første rekke konsentrert om sikkerhet og pålitelighet av konstruksjoner, rekvalifisering av offshore konstruksjoner, konstruksjonsdynamikk, effektive energisystemer og brønnintervensjon.

Materialteknologi

Dette fagområdet har forskningsaktiviteten hovedsakelig rettet mot bruk av transmisjonselektronmikroskopi og røntgendiffraksjon til karakterisering av materialer. I tillegg er det, i samarbeid med institutt for matematikk og naturvitenskap, vesentlig aktivitet innen røntgenoptikk (eksperimentelle forsøk blir utført ved det europeiske synkrotronstråleanlegget (ESRF) i Grenoble, Frankrike).

Offshore vindkraft
Design, installasjon, drift og vedlikehold av offshore vindturbiner er også et satsingsområde ved UiS.

UiS deltar som en av forskningspartnerne i Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (Norcowe) er et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME), opprettet av Forskningsrådet med Christian Michelsen Research som vertsinstitusjon. 

Offshoreteknologi er et eget doktorgradsprogram ved UiS.