MENY

Petroleumsøkonomi

Universitetet i Stavanger har Norges største forskningsmiljø innenfor petroleumsøkonomi. Fagmiljøet hevder seg også internasjonalt.

iStock-bilde av oljetønner og priskurve.

Utvikling og produksjon av olje og naturgass er en svært kapitalintensiv virksomhet. Den krever teknologiske løsninger i produksjon og distribusjon som skiller seg fra de fleste andre industrier. Dette gir opphav til en rekke interessante økonomiske problemstillinger. 

Forskningen ved Universitetet i Stavanger dekker temaer knyttet til både oppstrøms- og nedstrømsaktivitet. Forskningstemaene inkluderer:

  • Olje- og gassmarkeder
  • Petroleumsbeskatning
  • Regulering av petroleumsnæreringen
  • Forskning på kontrakter som benyttes i petroleumsnæringen
  • Riggrater
  • Boreproduktivitet
  • Økt oljeutvinning

Vitenskapelig publisering
Forskerne ved UiS har publisert mer enn 50 vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrift og et tilsvarende antall i norske tidsskrift. Artiklene blir trykket i både økonomiske og tekniske journaler av høy kvalitet, og siteres jevnlig av andre forskere. 

Et betydelig antall doktorgradskandidater er blitt uteksaminert. Noen er blitt forskere ved UiS, andre er gått til oljeindustrien.

Nasjonal referansemakt
Forskerne har nasjonal referansemakt i den offentlige debatten knyttet til petroleumsnæreringen og intervjues ofte av toneangivende aviser, som Dagens Næringsliv og Teknisk Ukeblad. De har også fått oppmerksomhet i internasjonale medier, blant annet BBC.

Miljøet har tett kontakt med både næringen og offentlig forvaltning, og trekkes inn i forbindelse med utvalg og sentrale beslutninger.

For eksempel har professor Petter Osmundsen utarbeidet et vitenskapelig vedlegg for rapporten til Ekspertutvalg for bedre riggkapasitet på norsk sokkel, nedsatt av Olje- og energidepartementet i 2012.