MENY

Språkhistorie i Nordsjøområdet

Forskergruppen søker å beskrive mønster av lingvistiske variasjoner i Nordsjøområdet og å knytte disse både til språklig kontakt og til den varierende sosiale og geografiske konteksten til tekstlige samfunn.

Forskningen har som mål å tegne et mye mer nyansert og komplekst bilde av dynamikken i lingvistisk variasjon og språkforandring i Nordsjøområdet enn det som har vært mulig tidligere. Forskerne ser på språklig variasjon, forandring og kontakt og historisk kontekst.

Forskningsfeltet kombinerer tre sterke fagområder ved UiS: middelalderengelsk, nordisk lingvistikk/stedsnavnstudier og arkeologi.

Forskningen skal bidra til en bedre forståelse av dynamikken i lingvistisk variasjon og språkforandringer i Nordsjøområdet. Den overordnede teoretiske orienteringen er «sosiofilologi». Det vil si at vår forskning på historisk språk tar utgangspunkt i en virkelig, fysisk manifestasjon av språket og den historiske konteksten.

Nordsjøområdet inkluderer det geografiske området med Atlanterhavet i vest, arktiske havområder i nord og baltisk område og Sentral-Europa i øst og sør. Kulturell og lingvistisk utveksling forbinder disse landområdene, som opp gjennom historien har blitt knyttet sammen gjennom handel, migrasjon, folkevandring og erobringer.

Vikingene reiste både til Grønland og til Konstantinopel og senere handelskontakt forbinder Nordsjøområdet både med Baltiske landene og til områder lengre sør. Fra 1600-tallet vokste koloniveldet med forbindelse til hele verden.

Ord og dikt fra 1325.

SJELDENT ORD: Ordet amarscled er bare brukt én gang i historien, i et engelsk dikt fra 1325.