MENY

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Forskningssenteret SHARE er landets fremste fagmiljø innen kvalitet og sikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. Universitetet i Stavanger leder senteret.

SHARE er et tverrfaglig miljø som involverer sykepleie, medisin, psykologi, sosiologi, sikkerhetsfag og ingeniørfag.

Senteret har et utstrakt samarbeid med sykehus, kommunale helsetjenester, teknologileverandører, tilsynsmyndigheter og bruker- og pasientorganisasjoner. SHARE samarbeider også med verdensledende forskningsmiljøer i Europa, Australia og USA.

Foruten UiS, er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) og NTNU Gjøvik hovedsamarbeidspartnere. Rundt 40 forskere er tilknyttet senteret.

SHARE-senteret skal påvirke og endre forskning og praksis innen kvalitet og sikkerhet i Norge gjennom å utvikle et nytt og omfattende rammeverk for resiliens i helsetjenester.

I tillegg til et fokus på uønskede hendelser, læring og forebygging bør prosesser som gir positivt utfall i mye større grad studeres. Slik kan vi bedre definere de forholdene som skaper høy kvalitet og god sikkerhet for pasienter.

SHAREs målsetting er å oppnå internasjonal status som et senter der slik kunnskap skapes, deles og formidles.

SHARE logo