MENY

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Forskningssenteret SHARE er landets fremste fagmiljø innen kvalitet og sikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. Universitetet i Stavanger leder senteret.

SHARE er et tverrfaglig miljø som involverer forskere med bakgrunn innen helsefag, psykologi, sosiologi, jus, sikkerhetsfag og ingeniørfag. Senteret har et utstrakt samarbeid med sykehus, kommunale helsetjenester, teknologileverandører, tilsynsmyndigheter og bruker- og pasientorganisasjoner. SHARE samarbeider også med verdensledende forskningsmiljøer i Europa, Australia og USA.

Foruten UiS, er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) og NTNU Gjøvik hovedsamarbeidspartnere. Rundt 50 forskere er tilknyttet senteret.

SHARE-senteret skal påvirke og endre forskning og praksis innen kvalitet og sikkerhet i Norge gjennom å utvikle ny kunnskap og intervensjoner med utgangspunkt i fagfeltet resiliens. Slik at vi bedre kan definere de forholdene som skaper høy kvalitet og god sikkerhet for pasienter. SHAREs målsetting er å oppnå internasjonal status som et senter der ny kunnskap skapes, deles og formidles.

Følg våre aktiviteter på Facebook

Press here for our English page

 


 

Logg på SHARE internsider via logoen under: