MENY

Minor in Gender Studies

Verden rundt oss, fra politisk landskap til klima, forandrer seg. «Minor in Gender studies» gir deg verktøya for å bedre forstå ulikheter, makt og endringer.
Bøker om kjønnsforskning.

Nå kan du ta en minor (halvtårsstudium) i kjønnsstudier ved UiS. I minoren blir aktuelle spørsmål om makt, likestilling og diskriminering kritisk belyst.

Minoren består av tre emner som gir deg en introduksjon til teoretiske rammeverk og diskusjoner som er sentrale i kjønnsforskningsfeltet. Det gir grunnlag for kritisk analyse av viktige spørsmål knyttet til likestilling, velferd, statsborgerskap, migrasjon, rasisme, klimaendringer og bærekraft.

Samlet gir emnene bred kunnskap for å forstå kjønn, makt og forskjeller i vår tid. Emnene gir også studentene analytiske verktøy for å forstå spørsmål om ulikhet og makt. Det gjelder både på individ- og samfunnsnivå.

Minoren tilbys av Nettverk for kjønnsforskning.


Kilde: CP Publisert 03.07.2019