MENY

4,5 millioner kroner til forskning på økosystemer for innovasjon og entreprenørskap

Prosjektet “The role of Universities in building Innovation and Entrepreneurship Ecosystems” - UNEEC har fått 4,5 millioner kroner i finansiering fra Norges forskningsråds INTPART-program.

Jordklode med lyse linjer mellom byer og tettsteder

Det 3-årige prosjektet blir ledet av Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger og har med partnere fra fire land; Université de Poitiers i Frankrike, Unisinos i Brasil, St Petersburg statsuniversitet i Russland i tillegg til Høgskulen på Vestlandet som og er norsk partner.

UNEEC-prosjektet har som mål å skape et samarbeidsnettverk av forskere i fire land for å utveksle og styrke kompetanse i studier av universitetenes rolle med å bygge innovative og entreprenørielle økosystemer.

Universitetenes rolle

- Målet vårt er å øke forståelsen for universitetenes rolle i styringssrelasjoner med regionale og nasjonale interessenter. I tillegg skal vi se på universitetenes interne drivere for innovasjons- og entreprenørvirksomhet, sier Dr. Elisa Thomas, prosjektleder og postdoktor på Handelshøgskolen ved UiS. 

Forrandringsagenter

- Hver av deltakerne bringer et unikt sett med kunnskap, partnerskapet vil legge til rette for forskning fra forskjellige vinkler basert på ulik regional utvikling og politikk, fortsetter hun. Vi skal også se utdanningsprogrammer for entreprenørskap og på studentenes rolle som forandringsagenter og universitetene som en integrert del av dette økosystemet. På lang sikt er målet, i tillegg til resultatene av forskningen, å utvikle og implementere en internasjonal forskningsskole innenfor emnet, avslutter Elisa Thomas.

Dr. Elisa Thomas