MENY

Forskning ved HHUiS

Handelshøgskolen ved UiS har et ungt og dyktig forskingsmiljø innenfor økonomi, jus, innovasjon og administrasjon.

UTVALGTE FORSKNINGSPROSJEKT VED HHUiS:

RESILIENT
Forskningsprosjektet «Resilient» har som mål å øke trivsel og motivasjon blant elever i ungdomsskolen. Nå har prosjektet fått 20 millioner kroner fra Norges forskningsråd. Les mer om prosjektet her.

Brukerinteresser og digitalisering i helse og sosialsektoren
Prosjektet er på 10 millioner kroner og støttet av Norges forskningsråd gjennom SAMANSVAR - Ansvarlig Innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar og ledes av Tatiana Iakovleva på Handelshøgskolen ved UiS. Les mer om prosjektet her.

RUNIN
Hvordan universiteter kan bidra til innovasjon, økonomisk vekst og regional utvikling. Støttet gjennom det Europeiske forskningsprosjektet Horizon 2020.

RELEASING THE POWER OF USERS
Hvordan sikre brukermedvirkning og brukerinteresser i utvikling av nye innovative løsninger med digitalisering i helse- og sosialsektoren. Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd og er en videreutvikling av forskningsprosjektet Digitalize or die som ble avsluttet høsten 2019. 

IPROCESS
Utvikling av nye konsepter og metoder for fleksible og bærekraftige matproduksjonsprosesser i Norge. Støttet av Norges forskningsråd.

COAST-BENEFIT (Prosjektsiden er under utvikling)
Nytt konsept for verdsettelse av natur og fri-områder i forbindelse med forvalting av kystsoner: Fra teori til praksis. Støttet av Norges forskningsråd.

FEEDBACK AND INCENTIVES
Hvordan beholde motiverte ansatte. Støttet av Norges forskningsråd.

AGDERPROSJEKTET
Utvikle kunnskap om læringsutbytte for barnehagebarn i forbindelse med overgang fra barnehage til skole.  

Nye forskningsprosjekt (utfyllende informasjon vil komme etterhvert):

Capabilities for Regional Innovation in a Globalizing World

Drivers of regional economic restructuring_ Actors, institutions and policy

Empiriske studier av innovasjon, entreprenørskap og arbeidsliv

Determinanter for motivasjon og prestasjoner i utdanningsløpet og på arbeidsmarkedet

 


Forskerskolen i økonomi og administrasjon


Andre forskningsområder:


Ekspertise - hovedområder:

Regnskap og revisjon

Økonomi

 • Arbeidsmarkedsøkonomi
 • Adferdsøkonomi
 • Miljø- og ressursøkonomi
 • Oppdrettsrelatert forskning
  • Akvakultur - produktivitets analyse
  • Fiskeoppdrettsindustri - markedsanalyse
  • Verdikjede for fiskeoppdrettsindustrien
    
 • Olje og energi relatert forskning
  • Contract strategy and economic
  • Governance in the oil sector
  • Gassmarkedsanalyse - regulerings- og kostanalyse
  • Investeringer i Olje og energi-industrien
  • Skattlegging og regulering av multinasjonale selskaper
  • Verdi-setting av olje- og energisektoren

Finans

 • Applied finance

Rettsvitenskap

Organisasjon og ledelse

 • Lederskap
 • Produksjonsledelse
 • Prosjektledelse
 • IT-ledelse
 • Strategi

Markedsføring

 • Branding
 • Forbrukeratferd
 • Business to business (B2B)
 • Distribusjonskanaler
 • Inter-organizational relationships
 • Industri nettverk
 • Sosiale nettverk