MENY

Kristoffer Svendsen ansatt som førsteamanuensis i rettsvitenskap ved HHUiS.

Dr. Kristoffer Svendsen begynte som førsteamanuensis i rettsvitenskap ved HHUiS tidligere i år. Han er advokat utdannet i Australia, Russland, USA og Norge.

Førsteamanuensis Kristoffer Svendsen Førsteamanuensis Kristoffer Svendsen

Kristoffer Svendsen skrev sin doktorgrad ved Universitetet i Tromsø og tilbrakte i løpet av denne tiden flere år ved Tulane Law School, Duke Law School, Northern (Arctic) Federal University i Russland og Norwegian-Russian University Center i St. Petersburg.

Han skrev sin doktorgrad om erstatningsansvaret for oljeutslipp til havs i Barentshavet, og undersøkte norske og russiske juridiske spørsmål. Han fortsatte i en postdoktorstilling ved UiT, hvoretter han jobbet som besøkende forsker ved Tulane Law School.

Mens han fortsatte sin akademiske karriere, har Kristoffer Svendsen jobbet som "Of Counsel" for et advokatfirma i Moskva, besøksekspert ved University of Nantes, og grunnlagt flere nystartede bedrifter.