MENY

Ledelse i en digital økonomi

Handelshøgskolen ved UiS tilbyr ny studiespesialisering i Ledelse i en digital økonomi. Dette er en av hele fem profiler det er mulig å velge mellom i vårt masterprogram i økonomi og administrasjon – siviløkonom.

I tradisjonell økonomi ser en på ulike problemstillinger innenfor finans, ressurser, produksjonsmidler og arbeidsinnsats. I de siste årene har det vært stadig større fokus på innovasjon, nyskaping, læring og kreativitet spesielt med tanke på den teknologiske utviklingen og de nye utfordringer disse skaper. Bruk av informasjonsteknologi er ikke bare statisk, men dynamisk og i stadig større grad en sosial prosess.

Ledelse i en digital økonomi

I den nye spesialiseringen Ledelse i en digital økonomi vil studentene få kunnskap om hvordan best mulig tilpasse forretningsprosesser og praksis slik at organisasjoner kan konkurrere effektivt ved bruk av ulike digitale virkemidler. Dette krever først og fremst kunnskaper innenfor ledelse og strategier. Gjennom spesialiseringen vil kandidatene bidra konstruktivt til denne reisen.

Spesialiseringen åpner for spennende jobbmuligheter i både privat og offentlig sektor. Utfordringene som både verden har fått merke i 2020 har virkelig fått øynene opp for kunnskap og nytte av digitalisering og dets betydning for samfunnet og for den enkelte bedrift og arbeidstaker. Vi håper mange vil benytte muligheten til å søke den nye spesialiseringen.   

Klikk her for å søke på Masterprogram i økonomi og administrasjon – siviløkonom.

I tillegg tilbyr Handelshøgskolen ved UiS følgende andre spesialiseringer innenfor masterprogrammet i økonomi og administrasjon – siviløkonom:

Strategisk innovasjonsledelse:

Økonomien er iboende dynamisk. Nye produkter og markeder kommer, gamle forsvinner. Med en spesialisering i Strategisk innovasjonsledelse vil du kunne bli en ekspert på innovasjonsprosesser. Du vil få en dyp forståelse for betydningen av innovasjon i bedrifter, industrier og i samfunnet for øvrig. Du vil lære mer om hvordan innovasjon påvirker virksomheter og hvordan det kan ledes. Som en konsekvens, som fremtidige ledere og profesjonelle, så vil denne spesialiseringen gjøre deg i stand til å bidra til utvikling av strategier og politikk og ledelse av innovasjon i private og offentlige virksomheter.

Strategisk markedsføring:

Gir deg kunnskap om markedsføring fra et strategisk perspektiv, styrker dine strategiske evner og ferdigheter og forbereder deg til en suksessfull karriere. Spesialiseringen kombinerer kunnskap om strategi og markedsføring med en dataanalytisk tilnærming til beslutningstaking. Spesialiseringen er anvendt og gjør deg i stand til å adressere strategisk viktige utfordringer som bedrifter står ovenfor. Karrierespesialiseringen innenfor Strategic Marketing and Analytics bygger på ideen om et inkludere læringsmiljø med fokus på samarbeid, der medstudenter, faglige ansatte, næringsliv og tidligere studenter utgjør ditt nettverk av personlige og profesjonelle relasjoner som hjelper deg med å nå dine karrieremål.

Økonomisk analyse:

Gir deg kompetanse og redskap til å til å analysere økonomiske sammenhenger både i næringslivet og samfunnet for øvrig. Med spesialisering i økonomisk analyse blir du i stand til å gjøre kompetente analyser av eksempelvis internasjonale konjunkturbevegelser og kapitalmarkeder, lønnsdannelse og arbeidsmarkeder, ressursforvaltning, miljøøkonomi og energimarkeder.

Profilen Økonomisk analyse har to retninger, med mulighet for fordyping i problemstillinger knyttet til arbeidsmarked og motivasjon og/eller energi-, ressurs- og miljøøkonomi. Spesialiseringen gir gode jobbmuligheter både i privat næringsliv (finans, olje og energi) og offentlig forvaltning (departement, fagdirektorat).

Anvendt finans:

Forbereder deg på arbeid med finansiering av driften i private og offentlige virksomheter. Dette omfatter valg av foretakets finansieringsstruktur, verdsettinger av eiendeler og investeringsprosjekt, evaluering av beslutninger for oppkjøp og avhending, samt forvaltning av ulike typer investeringsporteføljer. Spesialiseringen gir i tillegg spesifikk kunnskap om problemstillinger knyttet til selskapsorganisering, fusjoner og oppkjøp. Du blir kjent med redskaper og metoder som legges til grunn for verdsetting og investeringsbeslutninger i ulike typer bedrifter og finansforetak. Med spesialisering i Anvendt finans har du gode jobbmuligheter i banksektoren, i kapitalforvaltningsnæringen og i næringslivet for øvrig.

Klikk her for å søke på Masterprogram i økonomi og administrasjon – siviløkonom.

Digital society