MENY

Velkommen til Handelshøgskolen ved UiS!

Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger har et engasjert fagmiljø som underviser og driver forskning på internasjonalt nivå og og tilbyr noen av de mest ettertraktede studietilbudene i landet.

Studenter utenfor Handelshøgskolen ved UiS Handelshøgskolen ved UiS,

Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger (HH-UiS) ble etablert 1. januar 2011, men har en uavbrutt historie fra og med opprettelsen av studier i økonomi og administrasjon i Stavanger ved Rogaland distriktshøgskole i 1969.

Vi har over 100 ansatte med høy faglig kompetanse og gode nettverk mot andre forskere og forskningsinstitusjoner både nasjonalt og internasjonalt. Av disse er 16 doktorgradsstipendiater og 14 administrativt ansatte. Både innenfor undervisning og forskning samarbeider vi med aktører innenfor samfunns- og næringsliv.

Handelshøgskolen ved UiS er delt inn i tre fagavdelinger; Avdeling for regnskap og rettsvitenskap, Avdeling for samfunnsøkonomi og finans, Avdeling for innovasjon, ledelse og markedsføring.

Det er over 1300 studenter (per 2018) knyttet til Handelshøgskolen ved UiS. Av disse er 750 studenter på bachelornivå, 375 på masternivå og 85 som følger Executive MBA-programmet og næmerer 200 som er utvekslingsstudenter eller tar enkeltemner. Ved å ta en mastergrader hos oss kan du både bli siviløkonom eller kvalifisere for autorisasjon som statsautroisert revisor. Grunnutdanningene vi tilbyr på bachelornivå er innenfor økonomi og administrasjon eller rettsvitenskap.

Alle organisasjoner trenger kompetanse for å styre den strategiske utviklingen og sikre en bærekraftig ressursbruk. Dette er kjernen i våre studieprogram og kandidatane kvalifiseres for jobber innenfor industri, bank og finans, revisjon og IT, administrasjon i offentlig og privat tjenesteytende sektor i bred skala.