MENY

Oppstartmøte for NFR-prosjekt om brukerinteresser og digitalisering i helse og sosialsektoren.

Prosjektet er på 10 millioner kroner og støttet av Norges forskningsråd gjennom SAMANSVAR - Ansvarlig Innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar og ledes av Tatiana Iakovleva på Handelshøgskolen ved UiS.

Oppstartmøte for NFR-prosjekt om brukerinteresser og digitalisering i helse og sosialsektoren. Forskergruppen: Pedro Oliveira, Helena Canhao, Marjan Shamsi, Kornelia Konrad og Christophe Kattouw, Ragne Farmen, Paul Benneworth, Elin Oftedal og Thomas Laudal, i tillegg til Chunyan Xie, Richard Bagozzi og John Bessant, og prosjektleder Tatiana Iakovleva

En aldrende befolkning og økt forekomst av kroniske sykdommer betyr økt press på helsetjenestene. Imidlertid åpner nye digitale teknologier for muligheter for å endre denne situasjonen. Fremveksten av digitale teknologier i helsesektoren åpner for muligheter for økt deltakelse av forbrukere i digital helse utenfor sykehusets omgivelser. Tidligere forskning (Iakovleva, Oftedal, Bessant, 2019) påpeker at pasienter er ikke en homogen gruppe, men heller er fordelt over et spekter:

1. Den ‘informerte pasienten’, som observerer sine symptomer og prøver å leser om sin egen tilstand i ressurser som hen har tilgjengelig.

2. Den ‘involverte pasienten’, som spiller en aktiv rolle i sin egen behandling. Denne pasienten gjennomfører oppgaver i sitt eget behandlingsprogram.

3. Den ‘nyskapende pasienten’ som gir egne ideer basert på deres dype forståelse av helseproblematikken. Forskning (Oliveira et al, 2018) viser at nesten 30% av kroniske pasienter utvikler sine egne produkter for å hjelpe sin egen situasjon.

Prosjektet formål er å forstå disse nye pasienttypene bedre gjennom fire arbeids pakker:

WP1 Utvikle større forståelse av brukerne , gjennom å identifiserer holdninger, bekymringer og forventninger fra brukere i forhold til velferds teknologi.

WP2 Opprette et «innovasjons-rom» hvor pasienter og store og små tilbydere kan møte hverandre for optimere de mulighetene som finnes

WP3 Forbedring av det innovative økosystemet som skal hjelpe brukerinspirerte innovative mikrobedrifter til å generere verdi i samarbeid med systemleverandører, kommuner, investorer og helseforetak for å generere sosialt ønskelige resultater.

Prosjektet skaper konseptuell forståelse og praktiske verktøy for å bedre innlemme innbyggerstemmer i innovasjonsprosesser innen digital helse. Vi vil utvikle et sett av skalerbare teknikker for å skape en bredere implementering av mer inkluderende og ansvarlig innovasjon i velferdsteknologier og skal utveksle disse med nasjonal senter for RRI (WP4).

Prosjektet ledes av professor Tatiana A. Iakovleva på Handelshøgskolen ved UiS.

Professor og prosjektleder Tatiana A. Iakovleva

Professor og prosjektleder Tatiana A. Iakovleva