MENY

Hvordan få flere gründere i Norge?

Senter for innovasjonsforskning holder åpent fagseminar på Handelshøgskolen ved UiS om "Hvordan få flere gründere i Norge?", fredag 15. april

Alle interesserte er velkomne til åpent fagseminar «Hvordan få flere gründere i Norge?»

Tid: Fredag 15 april, kl 12:15-13:30

Sted: Handelshøgskolen ved UiS, Elise Ottesen-Jensens hus, rom EOJ E 276-277

Foredragsholder er Professor Lars Kolvereid fra Universitet i Nord. Kolvereid har bred erfaring innen forskningsfeltet entreprenørskap. Professor Kolvereid har i over 15 år vært leder av Norsk Global Entreprenørskap Monitor .

Lysten til å blir selvstendig næringsdrivende i Norge er lav. En stor del av de som er selvstendige oppgir at de heller ville vært ansatt et sted. Få har intensjoner om å starte bedrifter, og få forsøker å starte bedrifter. De nyetableringene vi får har ikke særlig stort vekstpotensial. Vi må gjøre det mer attraktivt å være selvstendig næringsdrivende i Norge.