MENY

Vi er på jakt etter innovative ideer for å takle fremtidige utfordringer!

Det er fortsatt midler tilgjengelig for ansatte ved UiS til idestøtte i forbindelse med forskningsbasert utvikling av prosesser og produkter i 2014.

Universitetet i Stavanger og Prekubator TTO ønsker gjennom Prosjekt Plogen å stimulere til innovasjon i regionen. Prosjekt Plogen er et regionalt prosjekt for å utvikle nye forskningsbaserte produkter og prosesser. Styret ved Universitetet i Stavanger har besluttet å øremerke 1 MNOK til Prosjekt Plogen for å støtte generering av nye innovative ideer.

Denne runden av Prosjekt Plogen er begrenset til UiS ansatte, men etter som mer finansiering kommer på plass fra eksterne samarbeidspartnere vil dette bli åpnet opp også ansatte ved andre aktuelle institusjoner. Sjekk www.prekubatortto.no for oppdateringer!

Midler tilgjengelig - sende inn en søknad!

Avdeling for forskning og innovasjon ved Universitetet i Stavanger og Prekubator TTO har fortsatt noen midler tilgjengelig av de 1 MNOK som ble øremerket for å støtte forskere med nye ideer i 2014. Hver søknad om midler er begrenset til 50.000 kroner. Prosjektet gjennomføres i 2014. Midlene kan brukes til å tillate forskeren tid å utvikle ideen og for kostnadsdekning for følgende:

1. Idedokumentasjon og ideutvikling
2. Avklaring av nyhetsgrad samt første patentsøk
3. Enkel mulighetsstudie
4. Innledende markedskartlegging

Vi inviterer interesserte til å sende inn en kort søknad til Prekubator TTO for vurdering.

Mal for programmet (DOFI Prosjekt Plogen 2014) skal fylles ut og sendes som "Project Plogen 2014" i emnefeltet til prekubatortto@prekubatortto.no

Søknadsfrist er 10 oktober 2014

For mer informasjon kontakt Anne Cathrin Østebø på ostebo@prekubatortto.no  eller 936 99 095 eller
Matyas Kolsofszki, RTTP, prosjektleder Plogen Manager hos matyas@prekubatortto.no  eller 410 68 556