MENY

Senter for innovasjonsforskning

Senter for innovasjonsforskning forsker på innovasjon som en drivkraft for verdiskaping og velferdsutvikling innen global økonomi.

Senterets ambisjon er å være premissleverandør for praksis og politikk og å være et internasjonalt synlig og anerkjent forskningsmiljø.

Høy forskningskvalitet skal kombineres med relevans. Gjennom formidling og tette relasjoner til næringsliv og offentlig sektor skal forskningsresultatene skape debatt i det offentlige rom og ha implikasjoner for praksis og politikk.

Senter for Innovasjonsforskning er etablert av Universitetet i Stavanger (UiS) og IRIS (International Research Institute of Stavanger - nå NORCE). Senteret er gjort mulig ved en grunnfinansiering gitt av familien Gjedebo på NOK 50 mill.

Les mer på senterets engelske nettside