MENY

Virtuell hilsen til avgangsstudentene fra dekanen

Med avslutningsseremonien for bachelornivået på Handelshøgskolen ved UiS utsatt på ubestemt tid, måtte dekan Ola Kvaløy i år ta digitale virkemidler i bruk for å nå ut med en hilsen til avgangsstudentene.

- Det er fint å hilse til studentene, men jeg skulle så gjerne heller gjort det på campus, sier Ola Kvaløy.


Dekan Ola Kvaløy med digital hilsen via Zoom

En hel del studenter tok turen innom Zoom for å høre noen betraktninger om denne våren, og også hvilke fordeler man kan dra av den virtuelle hverdagen hele samfunnet er blitt så eksponert for.

- Jeg tror at dere ligger foran mange av deres eldre kolleger på dette området, og vil senere merke at dere besitter en digital kompetanse som vil være nyttig, spår dekanen i meldingen sin til studentene.

Hilsenen kan leses i sin helhet under.


Kjære studenter!

Nå skulle vi egentlig hatt en skikkelig seremoni sammen. På Campus. Litt pomp og prakt, noen taler, en konsert. Men slik ble det ikke. Som så mye annet denne våren, så gikk ikke tingene som planlagt.

Jeg håper det har gått bra med dere i isolasjonen, og at våren ikke har forsvunnet helt for dere. Det må ha vært krevende å fullføre en bachelorgrad under disse forholdene. Kurs ble plutselig gitt online. Gruppearbeid måtte tas på Teams eller på Zoom. Kanskje var ikke bedriftene dere samarbeidet med like tilgjengelige lenger.

Noen av dere har også barn, og situasjonen ble ekstra krevende når barnehagene stengte. Ikke alle av dere rekker heller å levere nå i mai. Det har vi forståelse for. Vi har derfor vært fleksible med å innvilge utsettelse, men vi håper dere alle kommer i mål før sommeren.  

Selv om forholdene ikke har vær optimale, så tror jeg faktisk at denne våren kan ha vært lærerik på flere måter. Dere er på mange måter blitt godt forberedt på et arbeidsliv som i større grad foregår i virtuelle rom og på nett- gjerne fra kjøkkenbenken eller hjemmekontor, for de som er så heldige å ha det. Jeg tror at dere ligger foran mange av deres eldre kolleger på dette området, og vil senere merke at dere besitter en digital kompetanse som vil være nyttig.

Dere har valgt en utdanning som på fint kalles generisk. Ikke en yrkesutdanning, men en forberedelse til et langt yrkesliv som vi ennå ikke helt vet hvordan vil se ut.

Dere har lært om de helt sentrale sammenhengene i arbeidsliv og næringsliv. Hvordan økonomien fungerer, hvordan organisasjoner fungerer, hvordan verdier skapes - og verdier ødelegges. Hvordan markeder fungerer, hvordan mennesker tenker, og hvordan bedrifter fungerer i samspill med hverandre, og med omgivelsene rundt.

Noen av dere vil nå gå ut i arbeidslivet, mens andre vil fortsette å studere. Jeg er overbevist om at studiene har gjort dere klare til begge deler. Arbeidsmarkedet er for tiden krevende for nyutdannede, men jeg er sikker på at dere etterhvert vil få relevante jobber.

Interessen for økonomisk-administrative studier og økonomisk-administrative kandidater har økt kraftig de siste tjue årene, og mange stiller spørsmåltegn ved dette. Trenger vi virkelig så mange øk–admere? Så viser det seg at svaret er ja. For mens både produksjon, og selv teknologiutvikling, blir stadig mer automatisert og effektivisert, så eser det ut, alt det arbeid og organisering man har behov for rundt og omkring alle disse produksjonsprosessene. Dette vil dere oppleve når dere kommer ut i arbeidslivet. Alt rundt det en gjerne tenker på som kjernevirksomhet, produksjonsprosessene, det vokser.

Det skal rapporteres og kontrolleres. Det skal budsjetteres og regnskapsføres. Det skal legges strategier, og det skal kommuniseres. Det skal ansvarliggjøres og det skal ledes. Dette må gjøres av mennesker, og det er her dere kommer inn i bildet. Arbeidslivet vil alltid ha behov for slike som dere, og i økende grad, er min spådom.

Men utdanningen deres er ikke ferdig. Dere vil lære i arbeidslivet, og dere vil komme tilbake til oss for å få faglig påfyll.  Jeg håper at mange av dere har søkt om opptak til masterstudier hos oss. Og er du i tvil om du virkelig skal ta imot tilbud om studieplass, så er min anbefaling: ta sjansen på to nye år. Du vil ikke angre. Vi satser stort på masterprogrammet vårt, med fem interessante spesialiseringer, og med økt fokus på team arbeid, case undervisning og tett kontakt med bedrifter.

Om du ikke går videre nå, er jeg uansett ganske sikker på at mange av dere kommer tilbake til oss senere. Vi har et executive Master-program (MBA) som man kan ta etter noen års arbeidserfaring.

Men uansett så håper vi at dere kommer tilbake til oss på alumni-samlingene våre. Noe av det viktigste utbyttet fra studiene deres er ikke fag og teori, men venner og nettverk. Dere har lært av hverandre, og vil møte hverandre igjen i mange fremtidige sammenhenger. For oss er det viktig å fasilitere dette. Derfor anbefaler vi dere å bli med i alumninettverket vårt. Dette er altså et sosialt og faglig nettverk for våre tidligere studenter. Formålet er sosiale felleskap, verdifull nettverksbygging, karriereutvikling, faglig påfyll, og ja, mulighet for livslang læring.

Vi arrangerer frokostseminarer, uformelle alumnitreff, årlig konferanse, og kåring av årets HHUiS-alumn. Vi har også en mentorordning, og samarbeider med alumnere om det nye internship-programmet vårt, der studenter blir utplasserte i bedrifter.

For å bli med i nettverket vil dere snart motta en e-post der dere kan registrere dere. Det er også mulig å følge oss på Facebook via gruppen «HHUiS Alumni».

Jeg vil avslutte med å si gratulerer! Gratulerer med vel gjennomført treårig universitetsutdanning. Dere skal være stolte over det dere har oppnådd. Vi håper å få til en skikkelig seremoni til høsten, der vi får til å møtes fysisk, virkelig, ansikt til ansikt. Kanskje blir det enda kjekkere å møtes da, når dagens situasjon er kommet litt på avstand, og de nye livene så vidt har begynt, enten her på UiS eller ute i arbeidslivet.

I mellomtiden: Ha en riktig god sommer!

 

Ola Kvaløy
Dekan på Handelshøgskolen ved UiS