MENY

Studietilbod ved IMS

Institutt for medie- og samfunnsfag har fleire samfunnsvitskaplege studium.

 • Studentar snakkar saman i klasserommet.

  Årsstudium: Sosiologi

  Sosiologi handlar om korleis samfunnet påvirker deg og dine handlingsval. Studiet spør helse, skuleresultat, økonomi og framtidige livsval blir påverka av prosessar i samfunnet, både på globalt og lokalt nivå.

 • Studenter rundt et bord.

  Bachelor i sosiologi

  Sosiologi er vitskapen om dei naturgitte, sosiale, kulturelle og økonomiske krefter og prosessar som held menneska saman i samfunn, og som skaper endring i verdival, moglegheiter, vilkår og i samhandlingsformer.

 • Studentar på statsvitskap på tur.

  Bachelor i statsvitskap

  Du lærer om korleis samfunnet er organisert og korleis politikken verkar, korleis maktforhold er og korleis politiske avgjersler vert påverka.

 • Kvinne i grøn genser som smiler.

  Bachelor i journalistikk

  Journaliststudiet kombinerer teori med praktisk arbeid. Studiet kvalifiserer deg mellom anna til arbeid i avis, på nett og mobil, og i radio og tv. Heile fjerde semester har du ekstern praksis i to ulike redaksjonar.

 • Stort kamera som filmar kvinne i nyhendestudio.

  Bachelor i fjernsyns- og multimedieproduksjon

  Bachelor i fjernsyns- og multimedieproduksjon er eit praktisk retta studium, der teori og praktisk arbeid blir kombinert gjennom heile utdanninga. Du har òg utplassering i ei ekstern mediebedrift.

 • I forgrunnen eit kamera, uklar bakgrunn.

  Master i dokumentarproduksjon

  Denne masteren lar deg gå djupare i dei viktige historiene. Du lærer grepa som engasjerer og held på sjåaren, lyttaren og lesaren gjennom film-, radio- og multimediedokumentaren.

 • Kvinne sit på benk og ser opp mot kamera. Rundt henne går mange menneske.

  Master i endringsleiing

  Studiet i endringsleiing handlar om korleis vi kan forstå og påverke endringsprosessar i offentleg, privat og ideell verksemd.

 • Vindmøller og skyer.

  Master i Energy, Environment & Society

  Master stiller grunnleggande spørsmål om kva berekraftig energi kan vera, og korleis ein overgang til lågkarbon kan sjå ut frå ulike perspektiv. Det finst ikkje tilsvarande tverrfagleg studietilbod med basis samfunnsvitskap i Noreg.

 • Enkeltemne fra Nettverk for kjønnsforskning

  Nettverk for kjønnsforskning tilbyr undervisning i fire enkeltståande emne på bachelor- og masternivå. 

 • Åpne emner ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

  Du kan ta fleire av emna som inngår i nokre av studieprogramma, som enkeltemne.