MENY

Forsking ved Institutt for energiressursar

Dei viktigaste forskingsområda ved instituttet er energiressursar, teknologi for auka oljeutvinning (IOR), beslutningsanalyse og geologi.

 • illustrasjonsbilde smart vann

  "Smart vann" (lenker til engelske nettsider)

  "Smart vann" til bruk for forbedret oljeutvinning er et forskningsfelt ved UiS.

 • Illustrasjonsbilde beslutningsanalyse

  Beslutnings- og dataanalyse (lenker til engelske nettsider)

  Verdi kan bare opprettes gjennom våre beslutninger. Usikkerhet er uadskillelig fra alle vesentlige beslutninger. Du kan ikke ta gode beslutninger uten å omfatte usikkerhet.

 • illustrasjonsbilde LIDAR

  Lysdeteksjon og -spredning (lenker til engelske nettsider)

  Lysdeteksjon og -rekkevidde (lidar) handler om planlegging og innsamling av lidardata, samt behandling og tolkning av 3D outcrop-modeller.

 • illustrasjonsbilde proveniens

  Proveniens-forskning (lenker til engelske sider)

  Proveniensforskning sporer transportruter av sedimenter. Slike undersøkelser gjøres av ulike grunner, for eksempel for paleogeografiske, paleogeologiske og tektoniske rekonstruksjoner av bassenger, bassengomgivelser og kontinentale platekonfigurasjoner. Forskningen kan bidra til å rekonstruere både bassenger og kjellerevolusjon, for eksempel ved å estimere erosjonsraten. Det kan også brukes til arkeometri, for å avsløre opprinnelsen til materialer som brukes av tidlige mennesker, og i rettsmedisinske fag.

 • Illustrsjonsbilde regbas

  Regionale bassengstudier (lenker til engelske nettsider)

  Bassengskalastudier fokuserer på å forbedre forståelsen av paleogeografisk evolusjon, tektonisk og sedimentær interaksjon, og petroleumssystemer ved å integrere overflate- og undergrunnsdata.

 • illustrasjonsbilde strukturell geologi

  Strukturell geologi (lenker til engelske nettsider)

  Strukturell geologi er studiet av tektonisk deformasjon. Vi fokuserer på deformering av øvre skorpe og hvordan det påvirker erosjon og sedimentering i sedimentbassenger, danner forkastninger og folder som deler reservoarer, og gjør at materialer slik som salt kan strømme gjennom.

 • Illustrasjonsbilde gis

  Geografisk informasjonsvitenskap (lenker til engelske nettsider)

  Geografisk informasjonsvitenskapelig (GIS) forskning fokuserer på analyse av romlige relasjoner, definerer usikkerhet, og bruker GIS for beslutningstaking.

 • Illustrasjonsbilde geofysikk

  Geofysikk (lenker til engelske nettsider)

  Geofysikk bruker målinger av fysiske mengder for å hente og analysere informasjon om jordens og andre planeters geologiske egenskaper. Geofysiske metoder brukes i mange fag innenfor vitenskap og ingeniørfag. Spesialiserte områder inkluderer miljøgeofysikk, letingsgeofysikk og geofysikk nær overflaten.

 • The National IOR Centre of Norway logo

  Det nasjonale IOR-senteret (lenker til engelske nettsider)

  Det Nasjonale IOR-senteret (The National IOR Centre of Norway) ble opprettet i 2013 av Olje- og energidepartementet, etter en nasjonal konkurranse utlyst av Norges Forskningsråd. Senteret skal finne nye løsninger for den norske kontinentalsokkelen ved hjelp av verdensledende forskning og nært samarbeid med industrien. Senteret bidrar med forskning som skal øke utvinningsgraden av petroleumsressursene fra modne og nye felt på norsk sokkel.