MENY

Det nasjonale IOR-senteret (lenker til engelske nettsider)

Det Nasjonale IOR-senteret (The National IOR Centre of Norway) ble opprettet i 2013 av Olje- og energidepartementet, etter en nasjonal konkurranse utlyst av Norges Forskningsråd. Senteret skal finne nye løsninger for den norske kontinentalsokkelen ved hjelp av verdensledende forskning og nært samarbeid med industrien. Senteret bidrar med forskning som skal øke utvinningsgraden av petroleumsressursene fra modne og nye felt på norsk sokkel.