MENY

Geografisk informasjonsvitenskap (lenker til engelske nettsider)

Geografisk informasjonsvitenskapelig (GIS) forskning fokuserer på analyse av romlige relasjoner, definerer usikkerhet, og bruker GIS for beslutningstaking.