MENY

Proveniens-forskning (lenker til engelske sider)

Proveniensforskning sporer transportruter av sedimenter. Slike undersøkelser gjøres av ulike grunner, for eksempel for paleogeografiske, paleogeologiske og tektoniske rekonstruksjoner av bassenger, bassengomgivelser og kontinentale platekonfigurasjoner. Forskningen kan bidra til å rekonstruere både bassenger og kjellerevolusjon, for eksempel ved å estimere erosjonsraten. Det kan også brukes til arkeometri, for å avsløre opprinnelsen til materialer som brukes av tidlige mennesker, og i rettsmedisinske fag.