MENY

Studietilbod ved IER

Institutt for energiressursar har eit variert studietilbod på bachelor-, master- og doktorgradsnivå i petroleumsrelaterte fag.

 • Geolaben til petroleumsgeologi-studentene ved UiS.

  Bachelor i geo- og energiressursar

  To utfordringar i samfunnet er energi og miljø. Bachelor i geo- og energiressursar bygger på geologi og teknologi knytt til energiressursar i undergrunnen. Vatn, vind og sol bidrar til energimiksen som kjem til å bestå både av fossil energi og fornybar energi - i overskuelig framtid. Alle desse elementa inngår i studieprogrammet geo- og energiressursar bachelor.

 • Illustrasjonsfoto master i petroleumsgeologi UiS

  Master i Petroleum Geosciences Engineering (toårig)

  På dette masterstudiet lærer du meir om korleis geologiske og geofysiske metodar kan brukast for å påvisa ressursar i jordskorpa. Masterprogrammet er for deg som vil vera med på utviklinga innan leite- og produksjonsteknologi.

  Dette studieprogrammet har blitt kåra til beste masterprogram geofag i Studiebarometeret tre år på rad. Les meir i denne saken frå Tekna magasinet.

 • Master i petroleumsteknologi (toårig)

  Dette masterprogrammet kvalifiserar deg til ein internasjonal karriere innanfor olje- og gassindustrien. Det passar for deg som er god i realfag og har ei interesse i utvikling og bruk av teknologi. Utvalet av spesialiseringar spenner frå boring og brønn til naturgassteknologi eller reservoarteknologi.

 • Master i petroleumsteknologi (5-årig)

  Dette masterprogrammet kvalifiserer deg til ein internasjonal karriere innanfor olje- og gassindustrien. Det høver for deg som er god i realfag og har ei interesse for utvikling og bruk av teknologi. Viss du ønsker å bidra til å utnytte olje- og gassressursar på best mogleg måte, økonomisk og miljømessig, er dette studieprogrammet for deg. Utvalet av spesialiseringar spenner frå boring og brønn til naturgassteknologi eller reservoarteknologi.

 • Master i computational engineering (to-årig)

  Dette masterprogrammet vil læra deg korleis du kan oppnå ei forståing av komplekse problemer, der ein ofte ikkje har tilstrekkeleg informasjon, med hjelp av modellar.

 • Doktorgradsprogram i petroleumsteknologi

  Ph.d.-programmet i petroleumsteknologi har spesialiseringar innanfor petroleumsgeologi, boring, reservoar og naturgass.