MENY

Studietilbod ved IER

Institutt for energiressursar har eit variert studietilbod på bachelor-, master- og doktorgradsnivå i petroleumsrelaterte fag.

  • Geolaben til petroleumsgeologi-studentene ved UiS.

    Bachelor i petroleumsgeologi

    Geologi er læra om opphavet til jorda, oppbygging og forandring. Som ingeniør med kompetanse i petroleumsgeologi, vert du med og tek ansvar for samspillet mellom teknologi, miljø og samfunn i petroleumsleiting og -utvinning.

  • Illustrasjonsfoto master i petroleumsgeologi UiS

    Master i petroleumsgeologi (toårig)

    På masterstudiet i petroleumsgeologi lærer du meir om korleis geologiske og geofysiske metodar kan brukast for å påvisa ressursar i jordskorpa. Masterprogrammet er for deg som vil vera med på utviklinga innan leita- og produksjonsteknologi.