MENY

UiS-IT

IT-avdelingen ved UiS består av 40 medarbeidere som tilbyr service og tjenester til 1600 ansatte og 12000 studenter.

UiS-IT

UiS-IT står sentralt i utvikling av UiS sin IT-strategi, arkitektur og forvaltning. Vi er en partner i organisasjonen som har som målsetting å arbeide på tvers av avdelinger og fakulteter. Ved å fungere som en sentral tjenesteleverandør av IT kan vi finne kostnadseffektive løsninger, samt implementere og drifte disse.