MENY

IT-regler ved UiS

Som bruker av IKT utstyr og tjenester ved UiS, så er du forpliktet til å kjenne til de regler som gjelder.

 

IT Reglement

Reglementet for bruk av IT ved universitetet skal formelt aksepteres av brukere før de får tilgang til universitets IT-systemer og tjenester. I tillegg til reglementet kan det være regler som gjelder for spesielle områder / tjenester.

Reglementet Reglementet (pdf)  

UiS IT-regulations, English (pdf)
 

Telefonireglement

UiS setter ingen tekniske begrensninger på bruken av telefoni. Bruken skal være jobbrelatert og innenfor rimelige rammer. Bruk som overskrider rammene vil bli viderefakturert enhetene. For å unngå hacking på telefonsentralen så overvåker IT-avdelingen alle telefonlinjer, og bruken registreres. Se selve reglementet for flere detaljer.

Telefonireglementet Telefonireglementet (pdf)  

 Telephone regulations UiS (pdf)
 

Innsyn i e-post og data

I enkelte spesielle tilfeller så kan det være nødvendig for UiS å få innsyn i en brukers kalender eller e-post. Tilgangen til dette er svært begrenset og en egen prosedyre skal følges. Godkjenning for dette må gis av avdelingsdirektør og IT-sjef.

Prosedyren finner du her (pdf)

 

Canvas

Når du tar i bruk Canvas så må du akseptere bruksvilkårene for å komme inn i systemet første gang. Ved å ta i bruk Canvas samtykker du også i at enkelte opplysninger om deg registreres i systemet og at noe informasjon om deg deles med andre brukere av its-learning.

Les hele samtykke-ærklæringen her

 

Policy for informasjonssikkerhet ved UiS

Universitetet i Stavanger er forpliktet til å ivareta konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet for alle fysiske og elektroniske informasjonsverdier i institusjonen for å sikre etterlevelse av virksomhetsmessige, kontraktsmessige og regulative krav.

Last ned dokumentet (pdf)