MENY

Samtykke-erklæring

Canvas samtykkeklausul

(Jamfør Personopplysningsloven av 14.04.2000 §8 og §11)

UiS registrerer opplysninger om deg når du registrerer deg som bruker av systemet Canvas. Opplysningene om deg registreres for å tilrettelegge for kommunikasjon og samarbeid, administrasjon, rapportering og evaluering av læringsløpet.

Registreringen innebærer at all bruk av systemet registreres og lagres, og omfatter informasjon om tidspunkt for siste pålogging, antall pålogginger, tidspunkt for innlevering av oppgaver og resultat av tester gjennomført ved bruk av systemet. Videre inneholder systemet en funksjon som gjør det mulig for faglærere å vurdere din status i forhold til den del av pensum som er tilgjengelig elektronisk. Disse opplysningene er kun tilgjengelig for deg og faglærerne i emnet.

Kontaktopplysninger som navn, brukernavn, klasselister er tilgjengelig for andre brukere av systemet, dette av hensyn til enkel kommunikasjon, for å sikre samarbeid mellom brukerne og for at læringsarenaen skal være en sosial arena. I tillegg kan du velge om du vil gjøre tilgjengelig for andre brukere, ytterligere opplysninger som blant annet e-post adresse, telefonnummer og bilde. Du kan også selv velge om du vil publisere informasjon og dokumenter via systemet. I den utstrekning du publiserer informasjon som inneholder personopplysninger om deg, samtykker du at disse opplysningene som en følge av dette blir tilgjengelig for andre brukere av systemet.

Vi forsikrer deg om at vi bare benytter opplysningene som du oppgir for de formål som er beskrevet ovenfor.

Dersom du har spørsmål eller innspill vedrørende bruk av dine personopplysninger ber vi deg sende en e-post til følgende adresse: it-hjelp@uis.no