MENY

Telefonireglement for UiS

 

Innhold

 1. Drift og innkjøp av telefonsystemer og telefonutstyr
 2. Bruk av telefonitjenester
 3. Telefonikostnader
 4. Oppkobling og flytting av brukere
 5. Ansettelses- og studieopphør

(Utskriftsvennlig/pdf versjon)

 


1. Drift og innkjøp av telefonsystemer og telefonutstyr

 • IT-avdelingen har ansvaret for telefonsystemet og de nødvendige linjene i sentralene. Som et resultat av dette eier UiS-IT alt telefonutstyret, også telefonapparatene.
   
 • UiS-IT står for driften og innkjøpet av telefonutstyret, nødvendige utvidelser og oppgraderinger samt kostnadene vedrørende telefonsamtaler.
   
 • UIT-avdelingen har ansvar for at alle ansatte tilknyttet UiS får tilgang til telefon.
   
 • For å unngå hacking på telefonsentralen overvåker IT-avdelingen alle telefonlinjene, og bruken/kostnadene registreres.
   
 • Avdelingene bestemmer selv om det er behov for ekstra fakser, men betaler selv for dette og sørger selv for driften, vedlikeholdet og anskaffelsen av dette utstyret. IT-avdelingen sørger for tilkobling til telefonnettet, og anskaffer utstyret gjennom avtaler.
   
 • Annet perifert utstyr, så som automatiske svarere, varsellys, trådløse telefoner, hodesett osv. må avdelingene betale selv. IT-avdelingen anskaffer utstyret gjennom avtaler.

(til toppen)
 


2. Bruk av telefonitjenester

 • UiS setter ingen tekniske begrensninger i bruken av telefoni.
   
 • Bruken skal være jobbrelatert.

(til toppen)3. Telefonikostnader

 • IT-avdelingen dekker basis kostnader for telefoni.
   
 • Samtalekostnader for en bruker/telefonnr som overskrider et beløpstak pr. måned vil bli viderefakturert enhetene. (Fra og med 01.09.2009).
 • Beløpstaket settes initiert til kr. 500 og revurderes årlig ut fra utviklingen i telefonikostnadene totalt sett.
   
 • Regninger vil eventuelt bli sendt ut etterskuddsvis, hvert kvartal.

(til toppen)4. Oppkobling og flytting av brukere
 

 • Ved forespørsel om flytting av personell eller ny oppkobling må følgende opplysninger oppgis til IT Servicedesk:
  1. Flyttedato
  2. Avdeling
  3. Administrativt eller vitenskaplig tilsatt personell
  4. Telefonnummer
  5. Flytter fra romnummer
  6. Flytte til romnummer
    
 • For at vi skal kunne gjennomføre overføringene innen flyttedato må IT-avdelingen ha beskjed minimum 5 dager før flyttingen finner sted. Dette gjelder også ved nyansettelse.
   
 • Krysskobling og programmering med oppdateringer i databasen for telefoni utføres av telefoniansvarlige i IT-avdelingen.

(til toppen)5. Ansettelses- og studieopphør

Ved opphør av ansettelses-, studie- eller brukerforhold er brukeren ansvarlig for å sende skriftlig melding til IT-avdelingen senest innen 1 uke før sluttdato.
 
Ved dødsfall har avdelingen ansvar for å varsle IT-avdelingen.Eventuelle spørsmål omkring dette reglement kan rettes til: it-help@uis.no.
 

(til toppen)