MENY

IKT-tjenestene fra IT-avdelingen

IT-leverer tjenester til hele UiS-organisasjonen, til ansatte, studenter og gjester. Informasjonen under "Våre tjenester" er vår offisielle tjenestekatalog. Denne er for tiden under revisjon og vil være underlag for tjenesteavtaler som inngås med fakultetene og administrasjonen.

Standard- og tilleggstjenester
Standardtjenester er tjenestene som IT-avdelingen yter til hele UiS og som finansieres over det ordinære budsjettet til IT-avdelingen.

Tilleggstjenester er tjenester IT yter, men som kan være spesielt for en bestemt kunde og som kan medføre ekstra kostnad for kunden (fakultet/avdeling).
 

Tjenestebeskrivelser
Disse er gruppert i menypunktene under "Våre tjenester". Beskrivelsene inkluderer hva som kan bestilles, eventuell pris, begrensninger og vilkår for tjenesten.
 

Tjenesteavtaler
IT-avdelingen er i ferd med å inngå tjenesteavtaler med fakultetene og administrative avdelinger. I disse avtalene vil det bli spesifisert leveransemål og mål for løsningstid for IT-saker. Dette vil det så bli rapportert på og fulgt opp i regelmessige møter.