MENY

IKT-opplæring og veiledning

Kurs, kompetansekartlegging, veiledning av enkeltpersoner eller grupper.

Tjenestetype: Tillegg 1)
Tjenestekategori: Generell support
Tilgjengelighet: Standard tilgjengelighet
Kritikalitet: Lav
Brukere: Ansatte, studenter, eksterne kunder
Kunder: Hele UiS

 


Elementer i Bestillingskatalogen

Arrangere kurs
Forespør UiS-IKT om å arrangere standard kurs for ansatte og studenter. (Office, its-learning, CorePublish, SAP-portalen, PhD-kurs, m.fl.)

Brukere: Ansatte, leveres etter avtale

Publiseringsassistanse
Oppstartshjelp i Corepublish for nyetablerte sentere eller enheter ved UiS .

Brukere: Ansatte som skal jobbe med Corepublish.  Leveres etter avtale.

Veiledninger og dokumentasjon
Utarbeidelse av veiledninger, opplæringsvideoer eller annen dokumentasjon i forbindelse med nye-IT systemer.

Brukere: Ansatte, studenter og eksterne kunder. Leveres etter avtale

Kompetansekartlegging
Bestille kartlegging av IT-kompetanse i en avdeling/organisasjon. Brukes for å kunne anbefale/tilpasse IT-opplæring.

Brukere: Ansatte og eksterne kunder.  Leveres etter avtale.

Kurspåmelding
Påmelding for ansatte og studenter til kurs UiS-IKT arrangerer. (Office, its-learning, CorePublish, SAP-portalen, PhD-kurs, m.m.)

Brukere: Studenter og ansatte, Leveres etter avtale

Tilpasset opplæring
F.eks.: Rådgivning og support til Phd-stipendiater i arbeidet med større Word dokumenter og klargjøring for trykk hos Invivo. Levering varierer avhengig av arbeidsmengde.

Brukere: Phd stipendiater.  Leveres etter avtale

PRISING
1) Som tilleggstjeneste vil tjenestene bli priset kunde. Spesifisering gjøres for hvert enkelt bestillingselement.