MENY

IKT tjenesteforvaltning

"IT governance"/tjenesteutvikling og forvaltning. Etablering og vedlikehold av SLA. Kundeoppfølging og rapportering.

Tjenestetype: Standard 1)
Tjenestekategori: Generell support
Tilgjengelighet: Standard tilgjengelighet
Kritikalitet: Lav
Brukere: Ansatte, studenter, gjester
Kunder: Hele UiS

 


Elementer i Bestillingskatalogen

Tilbakemelding
Gi tilbakemelding eller klage på IT's tjenestelevering. Behandles av Kundeansvarlig.

Brukere: Ansatte, student, gjester..?, Leveres etter avtale

Endringsforslag
Gi innspill til endringer som ønskes i IKT-tjenestene. Behandles av Kundeansvarlig.

Brukere: Ansatte, student, leveres etter avtale