MENY

IT-Servicedesk

Brukerstøtte via web, e-post, telefon og skranke.

Tjenestetype: Standard 1)
Tjenestekategori: Generell support
Tilgjengelighet: Standard tilgjengelighet
Kritikalitet: Høy
Brukere: Ansatte, studenter, gjester
Kunder: Hele UiS

 


Elementer i Bestillingskatalogen

Generelle henvendelser
Henvendelse som ikke faller inn under andre tjenestetilbud. Vennligst sjekk de andre tjenestene eller kontakt servicedesk før denne benyttes.

Brukere: Ansatte, studenter, gjester, Leveres etter avtale.

PRISING
1) Som standard tjeneste dekkes tjenesten over det ordinære IT-budsjettet, men enkelte bestillingselementer kan være priset separat / medføre kostnad for kunden. Dette vil da framgå av i beskrivelsen av bestillingselementet.

VILKÅR OG BEGRENSNINGER
Åpningstider i Servicedesken
15.05 til 14.09 Sommertid kl. 08:00 -15:00
15.09 til 14.05 Vintertid     kl. 08:00 - 15:45