MENY

Datalagring

Sikring og forvaltning av UiS-data og databaser. (Filsystem, SAN, MS SQL).

Tjenestetype: Standard 1)
Tjenestekategori: IKT-arbeidsplass
Tilgjengelighet: Standard tilgjengelighet
Kritikalitet: Høy
Brukere: Ansatte, studenter
Kunder: Hele UiS

 


Elementer i Bestillingskatalogen

Øke diskkvote
Standard 2 GB for ansatt. Søknad utover 2GB skal sendes til administrator.

Brukere: Ansatte, Leveres innen 2 dager

PRISING
1) Som standard tjeneste dekkes tjenesten over det ordinære IT-budsjettet, men enkelte bestillingselementer kan være priset separat / medføre kostnad for kunden. Dette vil da framgå av i beskrivelsen av bestillingselementet.

VILKÅR OG BEGRENSNINGER

  Standard Kvote Utvidet kvote Maksimum kvote Merknad
Ansattes hjemmeområde 2 gb 5 gb 10 gb større enn 10 gb kan tildeles midlertidig
Ansattes webområde 200 mb 1 gb 5 gb www6.uis.no
Studentenes hjemmeområde 1 gb 5 gb 5 gb  
STOR 2 gb 5 gb 10 gb  
Gjestebrukere 100 mb   1 gb  
Prosjekter 10 gb   20 gb Prosjekter skal ha en start- og sluttdato
Eksterne brukere 2 gb 5 gb 19 gb