MENY

E-post

Tjenestetype: Standard 1)
Tjenestekategori: IKT-arbeidsplass
Tilgjengelighet: Standard tilgjengelighet
Kritikalitet: Medium
Brukere: Ansatte, studenter
Kunder: Hele UiS

 


Elementer i Bestillingskatalogen

Endring av e-post adresse
Ny e-postadresse for ansatte/studenter som har registrert endring av navn

Brukere: Ansatte og student, Leveres innen 5 dager

Distribusjonsliste
Opprette eller endre i distribusjonsliste (e-postliste) som skal brukes av flere.

Brukere: Ansatte og student, Leveres innen 5 dager

Felles postkasse
Opprette eller endre i tilgang til felles postkasse / e-postadresse.

Brukere: Ansatte og student, Leveres innen 2 dager

Øke e-post kvote
Søke om å få større postkasse (utover 2GB)

Brukere: Ansatte og student, Leveres innen 3 dager, faktureres kunde.

Gjenopprette slettet e-post
Få tilbake slettet epost, hvis mulig. (Gjelder ikke tekniske feil)

Brukere: Ansatte og student, Leveres innen 5 dager, faktureres kunde.

PRISING
1) Som standard tjeneste dekkes tjenesten over det ordinære IT-budsjettet, men enkelte bestillingselementer kan være priset separat / medføre kostnad for kunden. Dette vil da framgå av i beskrivelsen av bestillingselementet.