MENY

Fjerntilgang

Sørge for sikker, ekstern tilgang til standard UiS-desktop, e-post og filområder. (Utenfor campus).

Tjenestetype: Standard 1)
Tjenestekategori: IKT-arbeidsplass
Tilgjengelighet: Standard tilgjengelighet
Kritikalitet: Lav
Brukere: Ansatte
Kunder: Hele UiS

 


Elementer i Bestillingskatalogen

Fjerntilgang for ansatte
Bestille tilgang til ditt hjemmeområde og standardapplikasjoner fra internett (hjemmefra).

Brukere: Ansatte, Leveres innen 2 dager

PRISING
1) Som standard tjeneste dekkes tjenesten over det ordinære IT-budsjettet, men enkelte bestillingselementer kan være priset separat / medføre kostnad for kunden. Dette vil da framgå av i beskrivelsen av bestillingselementet.