MENY

IT-konto og systemtilganger

Forvalting av IT-brukerkontoer og tilganger til UiS sine IKT-ressurser. (inkl. FEIDE)

Tjenestetype: Standard 1)
Tjenestekategori: IKT-arbeidsplass
Tilgjengelighet: Standard tilgjengelighet
Kritikalitet: Høy
Brukere: Ansatte, studenter, gjester
Kunder: Hele UiS

 


Elementer i Bestillingskatalogen

Ny IT-bruker - ansatt
Bestille it-brukerkonto og evt utstyr til ny bruker av UiS sine IT-systemer. Må være aktiv i personalsystemet før brukerkontoen kan opprettes.

Brukere: Ansatte??, Leveres innen 3 dager

Ny gjestebruker
Gjestebruker med tilgang til internett. Standard gyldighet 1-14 dager.

Brukere: Ansatte, Leveres innen 4 timer

Tilgang til fellesområder
Tilgang til felles og prosjektområder. Må ha godkjenning fra "eier" av området, evt enhetsleder. (Utenom standard)

Brukere: Ansatte, Leveres innen 4 dager

PRISING
1) Som standard tjeneste dekkes tjenesten over det ordinære IT-budsjettet, men enkelte bestillingselementer kan være priset separat / medføre kostnad for kunden. Dette vil da framgå av i beskrivelsen av bestillingselementet.