MENY

Utskrift, skanning og faks

Utskrift, skanning og faks for ansatte og studenter

Tjenestetype: Tillegg 1)
Tjenestekategori: IKT-arbeidsplass
Tilgjengelighet: Standard tilgjengelighet
Kritikalitet: Lav
Brukere: Ansatte, studenter
Kunder: Hele UiS

 


Elementer i Bestillingskatalogen

Opplæring skriver
Bestille opplæring, veiledning og feil håndtering

Brukere: Ansatte, studenter Leveres innen 10 dager

Flytte skriver
Flytte skriver til ny lokasjon

Brukere: Ansatte, studenter, Leveres innen 10 dager.

Toner / rekvisita
Bestille toner eller printerrekvisita. (Waste toner container, Image unit, fuser…)

Brukere: Ansatte, studenter, Leveres innen 1 dag.

Tilgang til skriver
Adgang til spesielle skrivere/skrive ut

Brukere: Ansatte, Leveres innen 5 dager, faktureres kunde for timer brukt.

Gjenopprette slettet e-post
Få tilbake slettet epost, hvis mulig. (Gjelder ikke tekniske feil)

Brukere: Ansatte og student, Leveres innen 5 dager, faktureres kunde.

PRISING
1) Som tilleggstjeneste belastes enhetene med antall utskrifter og kopier som benyttes.