MENY

AV-støtte

Anskaffelse, veiledning og support av audio-visuelt utstyr ved UiS. Inkluderer vakttelefon ved undervisning og møter.

Tjenestetype: Standard 1)
Tjenestekategori: Undervisningsstøtte
Tilgjengelighet: Standard tilgjengelighet
Kritikalitet: Medium
Brukere: Ansatte, studenter, gjester
Kunder: Hele UiS

AV-TELEFON
Gir support på kort varsel når brukere har problemer med å benytte AV-systemene under undervisning, møte, konferanse 2).

Vakttelefon-nr.: 51 83 45 67

Leveransemål:  Telefon besvares innen 30 sekunder, og assistanse gis innen 5 min. (i 90 % av tilfellene).

Support gis ved fjernstyring av AV-utstyret der dette er mulig, ellers ved at personell rykker ut.


Elementer i Bestillingskatalogen

Opplæring i bruk av videokonferanse
Bestill opplæring i bruk av videokonferansesystemer.

Brukere: Ansatte, Leveres innen 4 dager

Opplæring i bruk av AV-utstyr
Opplæring i bruk av utstyr i forelesingsrom eller møterom.

Brukere: Ansatte, Leveres innen 5 dager

Nytt AV-utstyr
Rådgiving, innkjøp og installasjon av AV-utstyr.

Brukere: Ansatte, Leveres etter avtale, Faktureres kunde.

Prising
1) Som standard tjeneste dekkes tjenesten over det ordinære IT-budsjettet, men enkelte bestillingselementer kan være priset separat / medføre kostnad for kunden. Dette vil da framgå av i beskrivelsen av bestillingselementet.

Vilkår og betingelser
2) AV-Vakttelefon under konferanser må være bestilt på forhånd, via "Bistand ved arrangement".