MENY

LMS-støtte

Tilgang til itslearning, systemadmin og drift av integrasjoner og dataoverføring (person- og studieinformasjon).

Tjenestetype: Standard 1)
Tjenestekategori: Undervisningsstøtte
Tilgjengelighet: Standard tilgjengelighet
Kritikalitet: Medium
Brukere: Ansatte, studenter, gjester
Kunder: Hele UiS

 

 


Elementer i Bestillingskatalogen

itslearning tilgang til gamle dokumenter
Tilgang til dokumenter på itslearning etter endt studie eller ansattforhold. Data/dokumenter tas vare på i 6mnd.

Brukere: Ansatte, studenter, Leveres innen 5 dager, faktureres kunde

itslearning workshop
Bestille en instruktør til en tilpasset workshop i itslearning (innhold avtales).

Brukere: Ansatte, Leveres innen 14 dager

itslearning tilgang for administrativt ansatte
Bestilling av tilgang for administrativt ansatte

Brukere: Ansatte, Leveres innen 2 dager

Tilgang til eksisterende emner i itslearning
Faglærere trenger tilgang til andre faglæreres emner (eks overtatt emnet). Studenter tilgang til eldre emner der synk ikke ivaretar dette.

Brukere: Ansatte, studenter, Leveres innen 1 dag

Rådgivning i bruk av itslearning
Rådgivning i hvordan best bruke itslearning-verktøyene (oppgaver, prosjekter, test, diskusjonsforum etc.).

Brukere: Ansatte, Leveres innen 5 dager

Prising
1) Som standard tjeneste dekkes tjenesten over det ordinære IT-budsjettet, men enkelte bestillingselementer kan være priset separat / medføre kostnad for kunden. Dette vil da framgå av i beskrivelsen av bestillingselementet.

Vilkår og tjenester
Tjenesten leveres som den er fra underleverandør, itslearning, uten spesialtilpasninger. Tilleggsmoduler kan settes opp og installeres etter avtale med IT og itslearning.