MENY

PC-stuer og felles-PCer

Tilrettelegging av felles-PCer til bruk for studenter og ansatte (for undervisning, møterom, eksamen).

Tjenestetype: Standard 1)
Tjenestekategori: Undervisningsstøtte
Tilgjengelighet: Standard tilgjengelighet
Kritikalitet: Medium
Brukere: Ansatte, studenter
Kunder: Hele UiS

 

 


Elementer i Bestillingskatalogen

Digital eksamen
Tilrettelegge utstyr og programvare for gjennomføring av digital eksamen. Evt ekstra support/vakt ved gjennomføringen.

Brukere: Ansatte, Leveres innen 5 minutter

Prising
1) Som standard tjeneste dekkes tjenesten over det ordinære IT-budsjettet, men enkelte bestillingselementer kan være priset separat / medføre kostnad for kunden. Dette vil da framgå av i beskrivelsen av bestillingselementet.