MENY

Alf Kristian Gjerstad disputerer

Alf Kristian Gjerstad disputerer for Ph.D-graden ved Universitetet i Stavanger med en avhandling om modellering av trykksvingninger i oljeboring.

Gjerstad forsvarer avhandlingen “Simplified Flow Equations for Single-Phase non-Newtonian Fluids in Couette-Poiseuille Flow and in Pipes”.

Prøveforelesning starter klokken 10.00.

Tittel for forelesningen er “The effect of reciprocation and rotation of casing during primary cementing”.

Disputasen starter kl 12.15.

Både disputas og prøveforelesning er åpne for alle interesserte.

Avhandlingen er tilgjengelig for gjennomsyn på universitetsbiblioteket ved UiS

Portrett av Alf Kristian Gjerstad

Alf Kristian Gjerstad