MENY

Allmøte om OU-prosessen

Mandag 30. mai er det nytt allmøte om OU-prosessen.

Program:

Velkommen ved rektor Marit Boyesen

Prosjektgruppens rapport ved prosjektleder Kjersti Melberg (fem minutters presentasjon).

Høringsuttalelser til utsendt OU-notat (presentasjoner, fem minutter på hver):

  • HUM v/dekan Elaine Munthe
  • SV v/dekan Einar Marnburg
  • TN v/dekan Øystein Lund Bø
  • Stab og støtte v/SK-direktør Anne Selnes
  • StOr v/StOr-leder Anine Klepp
  • Tjenestemannsorganisasjonene v/tjenestemannsrepresentant

Kommentarer/innspill fra salen.

Avslutning ved rektor Marit Boyesen