MENY

Åpen dag på museer

Søndag bør du sette av til museumsbesøk og en rekke aktiviteter. I samarbeid med Forskningsdagene åpner Vitenfabrikken, Arkeologisk museum og Museum Stavanger dørene og slipper publikum inn gratis.

På Vitenfabrikken i Sandnes er det Hjernen som er tema. Hvor sitter hukommelsen? Hvor blir synsinntrykkene bearbeidet og hva brukes lillehjernen til? Dette er bare noen av spørsmålene publikum kan få svar på når de inviteres aktivt med på hjernedisseksjon. Det blir også lansering av Kystreise.no kl 14.

På Arkeologisk museum i Stavanger vil du få mulighet til å høre unike funnhistorier, og se nye funn. Søndag vil Morten Øvstebø fortelle om steinalderfunn han har gjort på gården Stangeland i Sola. I tillegg vill Museum Stavanger har flere høydepunkt som "Fugletrekkets gåter" på Stavanger kunstmuseum, og "Forestillinger - Foto fra Kina 1911-2014" på Stavanger kunstmuseum i tillegg til "Brush and Shutter: Early Photograpgy in China" på Stavanger kunstmuseum.

Les mer om aktivitetene og åpningstidene på de ulike museene her.

Lær mer om hjernen på Vitenfabrikken 21. september.

Lær mer om hjernen på Vitenfabrikken 21. september. Foto: Vitenfabrikken