MENY

Åpen forelesning med Christine Kim-Eng Lee

A systemic approach to developing teacher professional learning communities in schools in Singapore: The case of Lesson Study.

Det er stor interesse for utviklingen av profesjonelle læringsfellesskap (PLC) i skoler i mange land, som et redskap i å forbedre lærerens undervisningskvalitet og elevers lærings utbytte (Bolam et al., 2005; Hord, 1997. Singapore er ikke noe unntak (Hairon & Dimmock 2012).

I denne forelesningen utdypes kontekst og rasjonale for etablering av PLC i Singapore, samtidig som det pekes på nødvendigheten av støtte i utviklingen av disse. En av modellene som fremheves er Lesson Study, en japansk form for lærerutvikling som støtter samarbeid og kollegialitet blant lærere. En undersøkelse blant skolelederne i Singapore i 2014, viste at 54% av alle skolene i Singapore gjennomfører lesson Study. Fordelen med LS er at lærerne lærer in situ knyttet til egen undervisning. Lærere observerer en forskningstime som de har planlagt og gjennomført i fellesskap.

Etterpå diskuterer de observasjonene med fokus på elevenes læringsutbytte (Lewis, Perry & Murata, 2006). I forelesningen blir læreres læring i LS eksemplifisert gjennom presentasjon av en casestudie på barnetrinnet, hvor LS gjennomføres i naturfag. Avslutningsvis diskuteres muligheter og utfordringer ved innføring av LS som redskap i utviklingen av profesjonelle læringsfellesskap i Singapore-skolen.

Christine Kim-Eng Lee har vært leder av læreplan-, undervisnings- og læringsfagliggruppe (2006-2015), leder av humaniora og samfunnsfag, utdannelsesfaglig gruppe (2000 til 2006) og visedekretær ved Kunstskolen (1997-2000). Nå er hun programdirektør for NIE's felles master i ledelse og pedagogisk endring sammen med Teachers College, Columbia University, New York. 

Christine Kim-Eng Lee spiller en aktiv rolle i det internasjonale leson study-forskningsmiljet, og har vært presideny WALS fra 2011 til 2016. Hun har mottatt flere priser, blant annet  the University of Singapore Gold Medal, Fulbright Award, Milestone Award fra Teachers CollegeTeachers College Distinguished Alumni Award og Nanyang Award for Excellent Service to Nanyang Technological University.  

Sammen med NIE-kolleger har hun redigert boken Globalization and the Singapore Curriculum: From Policy and Practice. Hennes forskningsinteresser omfatter lærerutdanning, lesson study, læreres læring og lærende profesjonsfellesskap, samt skolebasert utvikling.

Forelesningen er i rom O103 på Hulda Garborgs hus. Tid 6. juni klokken 14.00 - 15.30.

Christine Kim-Eng Lee

Christine Kim-Eng Lee